FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

Behöver du ett ekonomiskt bidrag för behandlingen? Då kan du göra en ansökan hos FRI:s Terapifond. Läs först villkoren i Terapifondens stadgar, § 5. Ansökan skickas till

Terapifondens ledningsgrupp

Stiftelsen FRI

c/o Rosander

Klingspors väg 4

186 42 VALLENTUNA

Din ansökan bör innehålla namn, adress, personnummer och litet om bakgrunden till att du behöver samtalsterapi samt en behandlingsplan som upprättats tillsammans med din terapeut.

TERAPIFONDENS STADGAR

§1

Fondens namn skall vara Terapifonden

§2

Fonden skall förvaltas och administreras av Stiftelsen FRI:s kassör. Fondens tillgångar skall insättas på särskilt bankkonto.

§3

Fondens ledningsgrupp skall bestå av Stiftelsen FRI:s styrelse.

§4

Ansökan om bidrag skall ställas till fondens ledningsgrupp, under adress (för närvarande)

Stiftelsen FRI, Terapifonden
c/o Rosander
Klingspors väg 4
186 42 VALLENTUNA

§5

Fondens medel skall användas som bidrag till kostnader för rehabilitering av människor, som farit illa på grund av vistelse i destruktiva miljöer. Vid bedömning av äskanden om bidrag från fonden bör följande beaktas:

  • Medel får inte användas om offentliga medel kan disponeras.
  • Vid behandling hos terapeut skall ett behandlingsprogram ha upprättats i samråd med terapeuten.
  • Fondens medel skall i huvudsak användas för mindre svåra fall med gynnsam prognos.

§6

Stadgeändringar och eventuell upplösning av fonden beslutas av styrelsen för Stiftelsen FRI efter samråd med personer som företräder avhopparna.

Stockholm i september 2010