Inlärd självkontroll

I sekter*) manipuleras människor till att kontrollera sig själva. Gör en jämförelse mellan destruktiva sekter och andra auktoritära hierarkier. Militärer t ex lyder sina överordnade därför att olydnad medför bestraffning av något slag. Lydnaden varar så länge befälet står bredvid och skriker i örat, men när befälen försvinner utom synhåll slappnar man av. I en sekt däremot lyder medlemmarna därför att ledaren har manipulerat dem att ta till sig dennes världssyn. Denna ”omvändelse” får dem att tro, att olydnad kan innebära ett hot mot sekten eller dess höga mål och kan få oerhörda konsekvenser, i extrema fall evig fördömelse, jordens undergång eller dylikt. Den sortens lydnad är total. Den upphör aldrig.

Både militärer och sektmedlemmar lever i toppstyrda organisationer. Hos militärer är kravet på underkastelse uttalat: syftet med värnplikten är att lära rekryterna lyda. I sekter däremot, pratas ofta om frihet samtidigt som medlemmarna manipuleras till att sätta ledarens önskningar över allt, till och med sitt eget och sina närmastes bästa. När ledaren styr medlemmarnas ideal och känslor behöver ledaren inte ens vara närvarande för att kontrollera dem, de driver på sig själva, blir sina egna slavdrivare (eller poliser om man så vill). Vissa tror att sektmedlemmar agerar av fri vilja bara för att det inte syns något fysiskt tvång, men i en miljö som är bemängd med censur, lögner, hot, skräck och skuldkänslor existerar varken fria val eller fri vilja.

Manipulation är ett övergrepp som medlemmar i sekter utsätts för. Margaret Singers**) iakttagelse är en bra definition:

Hjärntvätt är något som sker mellan parter som uppfattar varandra som fiender.

Manipulation (mind control) sker huvudsakligen mellan människor som uppfattar varandra som vänner och i lönndom, utan att den som blir manipulerad vet om det.

*) (Här avses manipulativa sekter)
**)Psykologiprofessorn Margaret T Singer (1921-2003) är författare till bl a ”Cults in Our Midst.”


Självmordsbombare

Ur ett nummer av Fair News, som ges ut av The Family Survival Trust, har vi hämtat ett inlägg – här väsentligt förkortat.

För 30 år sedan fanns ingen känd religiös terroristgrupp i världen. Men sedan 1980 har shiamuslimska grupper antagligen ensamma burit ansvaret för en fjärdedel av de dödsfall som orsakats av terrorism. Det säger Cambridgeprofessorn, Christopher Andrew. ”Man tar ifrån oss våra barn och hjärntvättar dem”. Qurhan Hussein, kommunfullmäktig från Luton, yttrade detta 1979 när han steg in i moskén vid fredagsbönen. Kort därefter skulle jag själv bli tvingad att acceptera detta faktum. Många föräldrar som likt mig berövats sina barn har gjort den smärtsamma erfarenheten: att få höra att familjen och dess värderingar inte längre är viktiga och att det finns ett nytt, mycket bättre sätt att leva.

Ända sedan bombattentaten i London 2005 har journalister och politiker spekulerat i vad en självmordsbombare tänker när han är på väg att förverkliga sitt uppdrag. Många människor vill fortfarande inte acceptera faktum: Han är inte kapabel till att tänka. Några personer har trängt in i hans sinne och har berövat honom förmågan att tänka och fatta förnuftiga beslut. Kritiskt tänkande har blivit satt ur spel. Världen är nu en mycket farligare plats: vi har blivit beroende av hjärntvättade personer. Och vi ser hjälplöst på hur våra barn blir manipulerade och förstör sina egna liv. Hur illa ska det behöva gå innan regeringar vidtar någon åtgärd för att skydda allmänheten från faran med människor som reser omkring i världen, orsakar kaos och fördärvar människoliv?