Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


EUROPARÅDET KRITISERAR SVERIGE  

I december 2012 uppgav Dagens Nyheter att den franska parlamentarikern Rudy Salles besökt Sverige inför sin rapport i maj 2013 till Europarådets parlamentariska församling (Pace) om hur barn och ungdomar ska skyddas mot sekter. Han anser att det svenska systemet öppnar för att sekter kan driva friskolor och indoktrinera eleverna. Han pekar på att en svaghet i Sverige är att lärare på friskolor, i motsats till exempelvis i Frankrike, inte är offentligt anställda. I februari 2013 pågick en uppmärksammad debatt kring avslöjandet att elever på vissa gymnasier inte kommer att kunna få betyg för att kunna studera vidare på grund av att lärarna inte är berättigade att utfärda betyg!

Europarådets rapportör kritiserar även svenska myndigheters granskning av enskilda skolor och föreslår att Sverige inför en granskningskommitté i riksdagen, som är inriktad på sektproblematik - något som finns i det franska parlamentet sedan många år.

Vi undrar om och när en sådan granskningskommitté blir verklighet även i Sverige.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer