Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


HELENA LÖFGREN TILLDELAS FRI:s FRIHETSPRIS   

År 2007 instiftade FRI en årlig hedersutmärkelse för att uppmärksamma viktigt arbete för tankefriheten. År 2014 går utmärkelsen till Helena Löfgren med motiveringen:

Helena Löfgren

har unika kunskaper om manipulation efter två år i en sekt i USA. Denna erfarenhet och möten med människor med liknande upplevelser sporrade henne att skaffa en gedigen teoretisk utbildning för att kunna hjälpa andra. I mer än tjugo år har Helena Löfgren hjälpt människor och drivit frågor kring social påverkan, hållit otaliga föreläsningar och många gånger medverkat som sakkunnig i massmedier.

Helena Löfgren har fyllt den kunskapslucka, som professionella terapeuters bristande egna erfarenheter utgör.

Detta arbete skulle inte vara möjligt utan mod och civilkurage samt en aldrig sinande tro på människans självklara rätt att stå fri och obunden, välja fritt och tänka själv. För detta arbete kan Helena Löfgren inte nog tackas.

Helena Löfgren tilldelas därför Stiftelsen FRI:s pris 2014 för viktiga insatser till människors frihet.

Tidigare pristagare är:
Peter Brych (2007)
Barbro Westerholm (2008)
Charlotte Essén (2009)
Margó Ingvardsson (2010)
Harriet Svenhard och Olov Wall (2011)
Gudrun och Per Swartling (2012)
Valdemar Kristensen (2013)

 

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer