Bakgrund – uppbrott – behandling

Antologi (red Håkan Järvå)

Boken är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och forskning som finns omkring problemen vid ett uppbrott från sekteristiska och totalitära rörelser.

Boken består av tre delar:
– Genomgång av aktuell forskning
– Behandlingen – genomgång av problemen, vanliga   missförstånd och myter samt viktiga råd, tips och   verktyg för behandlare
– Fallbeskrivningar

Personer som brutit upp från religiösa sekter och andra totalitära rörelser har ofta en lång och svår väg tillbaka till en ”vanlig” tillvaro. Vilka insatser behövs för deras återanpassning?

Boken fyller ett stort tomrum. Under många år har en patientgrupp med ibland svåra psykiska problem irrat omkring i samhället utan att hitta någon hjälp eller förståelse. En del har hittat till frivilligorganisationer och där lyckats få hjälp till självhjälp eller kontakt med någon av ett litet fåtal terapeuter som haft tillräcklig kunskap. Men en hel del irrar fortfarande omkring utan hjälp och en del har inte orkat utan lämnat livet.

Trots att en statlig utredning (SOU1998:113) för mer än 10 år sedan bekräftat bristen på kunskap inom detta område har ingenting gjorts för att ge vården utbildning. Med denna bok hoppas vi att ett första steg tagits för att avhjälpa kunskapsbristen.

Studentlitteratur, som gett ut boken, arrangerade ett seminarium kring boken på bokmässan i Göteborg i september 2009. Håkan Järvå, leg psykolog, Göteborgs universitet, som är redaktör för antologin, presenterade boken vid seminariet och gav en bakgrund till boken. Boken presenterades också i Vetenskap & Folkbildnings monter tillsammans med Charlotte Esséns bok Sektbarn, där de hade ett gemensamt program.

Läkartidningens recension i sammandrag
FRI:s recension