SE UPP MED
  • Överdrivet vänliga människor. Det finns få uppriktiga vänskapsförhållanden, som skapats under ett kort ögonblick. Du kan få höra att du har nominerats till veckans trevligaste person, din klädsel eller till exempel din hund uppmärksammas orimligt positivt. Vissa rörelser går så långt att de använder klart sexuella utspel i värvningssyfte.

  • En annan typ av utspel syftar till att mobilisera människors dåliga samvete eller deras skuldkänslor. – Estoniakatastrofen, HIVproblemet, hungerkatastrofer, miljökatastrofer, arbetslösheten, kriminaliteten etc. Vanligtvis finns det mycket liten koppling till den aktivitet, som värvningen syftar till.

  • Erbjudanden, som framställs som en enastående chans, som troligen inte återkommer, medförande att ett beslut måste fattas utan tillräcklig betänketid. ”Inga beslut vid sittande bord” – så låter en god förhandlingsregel.

  • Erbjudanden om säljarjobb, där du förväntas köpa ett eget förråd av produkter, samt anställningar med oklara anställningsförhållanden.

  • Erbjudanden om kurser, där du måste erlägga en större avgift, som inte återbetalas om du ångrar dig. Läs det finstilta!
  • Inbjudningar till aktiviteter med otydliga mål – gratis personlighetstester, gratis måltider, samtal om ”filosofi” eller liknande.
  • Kursreklam – även sådana som förmedlats av ditt företag eller av ”vänner”. Vissa kurser i – till exempel – personlighetsutveckling och ledarskap är inte seriösa. Framför allt saknas beredskap för att ta hand om krissituationer, som kan uppkomma i samband med starkt känslobetonade provokationer. Även välrenommerade företag och myndigheter beter sig aningslöst. Exempel på kurskoncept: FORUM, NLP, FFHF, The Secret m fl.
  • Värvningsaktiviteter på allmän plats – gågator, kollektivtrafik, i skolor etc. Det finns faktiskt fortfarande skolor, som lämnar fältet fritt för Hare Krishna, scientologerna m fl, men även universitet och högskolor är smultronställen – där finns välbegåvade ungdomar, som är inställda på att ”prova något nytt”, som är ganska ensamma eller åtminstone saknar ett normalt socialt nätverk.

Skriv ut som PDF-fil