Den 7 december 2002 avslutades en långdragen rättegång då scientologirörelsen i Danmark dömdes för kränkning av två TV-producenter. I januari 2003 fick scientologerna en ny stämning på halsen.

Allt började i juni 1999 då dansk TV sände en rad kritiska program om scientologirörelsen, bl a om deras s k “andliga vägledning“ av barn. Efter programmet “Religion eller pengemaskine“ gav scientologerna ut ett extranummer av sin tidskrift Frihed, där de påstod att producenten för programmet tillsammans med en tysk dokumentärfilmskapare hade förbindelser med Stasi. Båda blev mycket upprörda över anklagelsen och svarade med att stämma Friheds chefredaktör för förtal. De krävde ett skadestånd på en kvarts miljon danska kronor, att bli rentvådda från beskyllningen att ha samarbetat med Stasi och att scientologerna straffades för sina kränkande uttalanden.

Den danske producenten anförde bl a i Köpenhamns Byret att om det som stod i Frihed kunde dokumenteras så vore han en landsförrädare, vilket han inte är. Scientologerna medgav i rätten att det var harmen över det kritiska TV-programmet som var orsaken till de kränkande påståendena. Härvid hade man endast följt direktiven från scientologernas grundare, Hubbard, som säger: Försvara er aldrig. Angrip alltid så ber de om fred. Men det fungerade inte denna gång.

Som vanligt är vid rättegångar där scientologer är inblandade, förhalas och fördröjs förhandlingar i det längsta. I detta fall uteblev av olika skäl flera av scientologernas vittnen. Förberedelserna för rättegången tog tre år, rättegången varade i nio dagar.

Dom föll den 10 januari 2003 och innebar att Friheds chefredaktör dömdes att betala tio dagsböter, var och en på 1000 kr, 30.000 kr till var och en av de kränkta producenterna och dessutom 130.000 kr extra för att täcka en del av rättegångskostnaderna (allt i danska kronor). Dessutom skickade scientologerna omedelbart ut ett pressmeddelande där de upprepade anklagelserna om samarbete med Stasi. Hittills har scientologerna endast fällts för kränkning, denna gång hoppas man kunna fälla dem för förtal. Den som är dömd för förtal får normalt fängelsestraff.

(Källa: Kristeligt Dagblad 29/10-8/12, 11/1 2002, 14/1 2003)