SCIENTOLOGERNA HINDRAR SCIENTOLOGIKRITISK RIKSDAGSLEDAMOTS RESA TILL FN I NEW YORK

I oktober 2003 kunde vi läsa i tidningen att riksdagsledamoten Carina Hägg (s) inte var välkommen till USA. Enligt amerikanska ambassaden var det hennes agerande mot scientologerna som var skälet till att hon fick räkna med att hennes visumansökan skulle avslås.

På våren 2001 fick biblioteket i Jönköping av Carina Hägg ett exemplar av den s k ”scientologibibeln” – ett avsnitt ur det ”hemliga” kursmaterialet ur OT-serien. Inte hemligare än att åtskilliga scientologer gjort kurserna (och har kursmaterialet i sin ägo) utan att bli vare sig klyftigare eller supermänniskor med dolda förmågor under tiden som de ruinerat sig på de dyra kursavgifterna.

Trots det: Att bli OT (Opererande Thetan) hägrar för många scientologer. Frågan är varför. Vi känner inte till någon enda OT, som nått någon topposition i livet. Tvärtom! En av de SUPERSCIENTOLOGER vi träffat (OTVII?) skröt med att han med tankens kraft kunde flytta saker. Men när han var kallad till Kronofogden passade Fogden på att beslagta hans bil. Det hade ju inte gått om OT:n hade flyttat undan bilen just när Fogden skulle ta den! Eller hur?

Men kanske har scientologerna emigrerat till USA och innehar topposterna där? Vad ligger annars bakom amerikanska myndigheters intresse att falla undan för scientologerna? För några år sedan fick USA:s regering t o m den svenska regeringen att ändra svensk lag för att tillmötesgå scientologerna.