En uppsjö av kurser och terapier av allsköns blandning och innehåll, som oftast leds av charlataner som hittat en bekväm och lönande födkrok, förekommer numera på marknaden. Utövarna annonserar (i stor utsträckning på nätet) t ex om ”utbildning” och ”terapi” bland seriösa utbud från universitet, högskolor och legitimerade terapeuter.

De företag, organisationer och personer som sysslar med den här typen av oseriös utbildning eller terapi lyckas med sin affärsidé med hjälp av manipulation och vilseledande och/eller bedräglig marknadsföring, dvs är enligt FRI:s kriterier sektoida. De presenterar sig som ”certifierade”, ”licensierade”, ”diplomerade” etc, vilket låter förtroedeingivande men egentligen inte säger någonting om kvaliteten. Dock hjälper det utövarna att ta bra betalt för sina ”licenser” eller vad de nu kallar det.

Vill Du själv bli licensierad eller diplomerad kan Du gå en kort, dyr kurs och få en tjusig titel. Anne-Christine Hornborg, religionshistoriker, som deltog i Folkpartiets seminarium i april 2007, betecknar träffande styrmedlen och innehållet i den manipulativa ”utbildningen” eller ”behandlingen” som pseudovetenskaplig rappakalja, men trots det lyckas de ibland bli anlitade av Landsting och Försäkringskassan.

I nr 7/06 varnar faktiskt Råd & Rön för dåliga kurser. ”Diplomerad” och ”Certifierad” betyder inget mer än att man får ett diplom eller certifikat. Skolans goda namn är den enda garantin för att diplomet är något värt. Vem som helst får ordna kurser eller starta skolor i Sverige, skriver Råd & Rön i en uppföljande kommentar till två reportage om bristfälliga utbildningar. ”Under statlig tillsyn” används ofta som kvalitetsgaranti i marknadsföringen. Men kraven på tillsyn är inte hårda och Skolverket har inte resurser att systematiskt bevaka alla utbildningar. Många utbildare har också länkar till kreditbolag på sina webbplatser. Räntorna på dessa lån är ofta höga. Ta kontakt med Skolverket och hör om det finns anmälningar mot utbildningen eller skolan!

Är det verkligen en merit att vara diplomerad från t ex HumaNova? En av de kurser som personer då och då ringt till FRI om och ifrågasatt eller haft klagomål på.

En del exempel kan Du hitta under rubriken ”Om olika rörelser”: Avatar, FFHF, Landmark Education, NLP, The Secret, Verklighetens Center och Kursgårdar.

Läs också ”Varning för kvacksalveri