VARNING

Se upp för all falsk, felaktig och/eller vilseledande information som förekommer – inte minst om FRI – på många ställen på internet. Det är inte mycket att göra åt den; man kan bara gardera sig genom att alltid undersöka hos flera källor om det som står är sant.

Något som däremot är mycket allvarligt är det som FRI vid ett tillfälle utsattes för av en jurist. I en anmälan till Socialstyrelsen påstår hon att FRI på internet ger följande uppmaning:

”Om Du vill ha mer information, hjälp eller vill kidnappa någon släkting eller närstående som gått på floppen ring 08 – xxx xx xx”.

Detta citat är i stället hämtat från en hemsida på internet som FRI inte har något samröre med.

Att FRI inte kidnappar någon är ju självklart för alla som inte är ute efter att misskreditera och smutskasta FRI.

Juristen uppgav att hon fått uppgiften från en journalist. Vi anser det vårdslöst och oetiskt av en jurist att utan att kontrollera källan vidarebefordra ett så allvarligt och kränkande påstående om FRI i en anmälan som är offentlig handling. På vår uppmaning har juristen nu korrigerat uppgiften till Socialstyrelsen.

Manipulation som maktmedel

är ett underskattat och oetiskt inslag i dagens samhälle.

Ska vi acceptera det?
Vill vi bli manipulerade?
Hur kan man skydda sig?

Helena Löfgren är leg. psykoterapeut och beteendevetare, specialiserad inom social påverkan. Läs mer på www.lofgrensanalys.se

Inlägg från en tidigare ordförande i FRI

Det var i stadens leksaksaffär som sonen med hög stämma påpekade en äldre mans rödmosiga luktorgan. Hade han druckit för mycket alkoholhaltiga drycker? Hemma diskuterade jag händelsen med min son och förklarade att allt inte behöver vara vad det ser ut som. Samtalet kom att handla om fördomar, personliga åsikter och fasader. Det sistnämnda var något som min son hade ytterst svårt att förstå. Han kunde anamma min förklaring när det gällde mannens näsa. Det vill säga att man inte alls behöver förtära alkohol för att bli rödnäst. Men att det faktiskt finns människor (och organisationer) som gör allt för att dölja sitt egentliga jag, det övergick sonens förmåga att ta in intellektuellt.

Många är vi som har blivit inbjudna till en skolaula för en ungdomsdiskussion, sökt alternativ sjukvård, önskat att få arbeta med djur i en naturlig miljö eller anmält oss till en kurs med syfte att utveckla vår personlighet. Det har ofta visat sig, långt senare, vara entrén till en destruktiv miljö som har varit näst intill omöjlig att bryta sig loss ifrån. När samtalet från en universitetsstuderande kom till min telefon angående en uppsats om ”Varför människor söker sig till sekter” var mitt tålamod och min förståelse förbrukad. Hur många gånger ska jag behöva förklara detta med värvning och mind control?

Så nu tar jag detta tillfälle i akt till att vända mig till Er som varit i någon destruktiv miljö:

Ni är väl medvetna om att Ni INTE valde att manipuleras till att ändra Ert tänkande, ja hela Er individualitet – Ni hade aldrig något val! Allt skedde bakom ryggen på Er, i det fördolda, bakom ridån. Allt var planlagt över Ert huvud för att Ni skulle komma att tjäna ett syfte för den eller dem som hade värvat Er.

Var glada för att Ni har varit bakom ridån men nu klarat av att lämna scenen – jag beundrar Er alla – och var nu innerligt rädda om Er.