Behöver du professionellt samtalsstöd?

På initiativ av Helena Löfgren samlades på FRI ett antal terapeuter med erfarenhet av patienter som utsatts för manipulation. Några av terapeuterna hade även själva blivit utsatta för manipulation. Avsikten med mötet var att utbyta erfarenheter och bilda ett nätverk. Vi hoppas detta nätverk kommer att kunna ge dem som farit illa adekvat hjälp.

Helena Löfgren är leg. psykoterapeut och beteendevetare, specialiserad inom social påverkan. Hon jobbar med kognitiv beteendeterapi (KBT) både inom Landstinget och privat. Hon är utbildad vid Stockholms Universitet och Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi är en av Socialstyrelsen godkänd utbildningsform för legitimation av psykoterapeuter. Hon är själv en av terapeuterna som ingår i nätverket och har även egen erfarenhet av systematisk manipulation genom två års medlemskap i den sk Moonrörelsen (Unification Church eller Familjefederationen för världsfred och enighet). Läs mer på Helenas hemsida där uppgift finns hur man får kontakt med henne.

Vill Du ha kontakt med någon av de övriga terapeuterna i nätverket? Maila då till tankefrihet@home.se.

Behöver Du ett ekonomiskt bidrag för behandlingen? Då kan Du göra en ansökan hos FRI:s Terapifond. Läs först villkoren i Terapifondens stadgar, § 5. Ansökan skickas till

Terapifondens ledningsgrupp
Stiftelsen FRI
c/o Rosander
Klingspors väg 4
186 42 VALLENTUNA

Din ansökan bör innehålla namn, adress, personnummer och litet om bakgrunden till att Du behöver samtalsterapi samt en behandlingsplan som upprättats tillsammans med Din terapeut.