MULLINGSTORP

Mullingstorp döms till skadestånd

Efter att ha utestängt en HIV-positiv man från kursverksamheten har Norrköpings tingsrätt dömt kursgården Mullingstorp att betala skadestånd för diskriminering. Kanske kan det leda till att fler personer som blivit negativt behandlade anmäler kursgården.


Mullingstorps program

Mullingstorp är en kursgård, välkänd dels genom Bengt Sterns många kurser, arrangemang och uppseendeväckande beteende – hans primalskri blev vida känt t ex – men också för att vara ett tillhåll för diverse tvivelaktiga verksamheter inom new age och sektsfären.

Ur en artikel i FRI-Brevet har vi hämtat ett urval av intressanta uppgifter från ett föredrag, som gavs av en person som själv upplevt hur manipulationen utfördes under en kurs på Mullingstorp, som han deltog i (2005).

Deras egen reklam lyder: ”Mullingstorp ligger vackert belägen på Vikbolandet utanför Norrköping. Här får du stöd av ett stort team terapeuter att komma vidare i livet oavsett hur din situation ser ut.” Ett fotografi av en gård i solsken, idylliskt belägen vid en sjö, ute på ett fält intill en skog, medföljer texten. Priset är mindre idylliskt dock: vad som kallas för steg ett kostar inte mindre än 27 000 kronor. Steg två kostar ytterligare 28 750 kronor. De mindre uppföljningskurserna tar de 3 750 kronor för.

Bengt Sterns bok ”Att må dåligt är en bra början” används på kursgården trots att han själv dog för några år sedan. Viktoria Eriksson, föreståndarinna på Mullingstorp och Bengt Sterns f d sambo, föreslår gärna steg ett, en ”explosivartad terapi” enligt henne. Steg två går ut på att man ska ”möta barnet inom sig”. Viktoria tipsar om att man har kunnat få bidrag till kurserna av sin arbetsgivare eller av sin försäkringskassa. Men innan man påbörjar en kurs måste man låta HIV-testa sig och skicka in en tre sidor lång levnadsbeskrivning till Mullingstorp

Steg Ett
Här följer en beskrivning av hur det kan gå till när en person bestämt sig för att gå ”Steg ett”. Och kanske fortsätta ytterligare några steg?.

Gruppen bestod av ca 25 personer, som fick bo två och två i baracker. Övningarna skedde i en lada. Det började kl. 08.00 och deltagarna fick ingen mat förrän kl. 18.00; de fick enbart att dricka. Man förklarade att denna ”diet” var nödvändig för att nå känslorna, men det är ett känt knep inom manipuleringstekniken att på detta vis göra anhängarna utmattade så att de inte kan tänka klart. De använde sig även av isoleringstekniken: Inget prat var tillåtet utanför ladan, ingen teve, tidning eller ens radio. När en deltagare bröt mot denna bestämmelse och lyssnade på radio blev han utskälld i salen och fick skämmas inför gruppen. Liknande kränkningar blandat med humor pågick hela tiden. Också det ett manipuleringsknep för att få individer att släppa sitt kritiska tänkande.

Den karismatiske ledaren använde sig av många svart-vita slogans (typiskt för manipulativa rörelser) som att ”Livet är antingen vackert eller brutalt”. Kursdeltagarna satt på mattor i ladan och fick läsa upp sina levnadsbeskrivningar för de andra, vilket följdes av hämningslös och grov kritik, medan den som utsattes för kritiken fick stå framför gruppen och ta emot kritiken. Påhoppen är menade att få en person osäker, sårbar och ur balans.

Flera kränkande övningar följde där deltagarna ska skrika åt varandra, kränka varandra, t ex klä av sig nakna och hoppa runt på ett ben. De skulle också kramas, gråta, öva frigörande dans m.m. Vissa övningar var uppenbarligen till för att skapa en tillhörighet med gruppen och göra medlemmarna ”höga”, skapa ett tillstånd av lyrisk övertändhet, likt ett rus eller en drogupplevelse.

”Grunden för att klara av steg ett” kallas också för ”Födelseövningen”. Idén var att rekonstruera födelsen för att på så vis möta sin dödsångest. Fyra eller fem personer samlades runt ”fostret” och en person satt ovanpå så att ”fostret”, inrullat i en matta, inte kunde andas. Det enda sättet att ta sig ut var via en ”tunnel” som de andra skapade med sina ben. Några deltagare vägrade att göra denna övning och fick då gå ut. Från ladan hördes fasansfulla skrik när övningarna pågick.

Efteråt spelades Ulf Lundells sång ”Öppna landskap” och ”de nyfödda” kom ut med filtar på sig. Några av deltagarna mådde riktigt dåligt. På kvällen, några timmar senare fick man tårta, handpåläggning och skulle visa varandra kärlek. Det nya livet hade börjat!

Man fick också göra en ”dödsövning” där man uppmanades att ta farväl och skriva hem. Stigen vid sjön ansågs vara ett perfekt ställe för att meditera inför denna uppgift. Flera grät och när de kom tillbaka till ladan var denna smyckad med blommor och ljus precis som inför en begravning. Medlemmarna fick ligga i ladan i en halvtimme och meditera och ”ta farväl”.

Först den sista dagen fick deltagarna lunch och kaffe för första gången!

Resultatet av manipulationen lät inte vänta på sig. Som vanligt är känner man sig under den första tiden rusig av lycka. Lyckoruset brukar hålla i sig tillräckligt länge för att hinna fatta beslut om att fortsätta med nästa steg, som rörelsen förstås redan föreslagit. Alltså är motståndet redan nedbrutet mot att kasta in ytterligare några tiotal tusen till kursgården.

Steg 2
skulle medföra en ”fördjupad syn på barnet inom sig”. Men fortsättningenskursen är lugnare och ”kicken” uteblev. Man gjorde rollspel – mamma, pappa, barn, klädde ut sig, fick en kudde att slå på och ett kramdjur att krama. Som vid första kursen fick man inte prata med varandra och kosten (vegetarisk) var minimal och man fick inte lika mycket beröm som under steg 1. Meditationsövningar blandades med dans, hopp och skakningsövningar. Stirrande på varandra och kramövningar försiggick också, precis som man har på Landmark Education och isa och på vissa andra kursgårdar.

Uppvaknandet
Redan efter steg ett tipsas man att fortsätta med ytterligare kurser, som anordnas i Holland. Där finns även ett Human University med en kurs på nio månader för att ”utbilda” sig till terapeut. Men för vår berättare blev det ingen kurs i Holland. Det som skildrades av dem som deltagit i kurserna i Holland blev kanske en väckarklocka. T ex om fortsatt sömn- och matbrist och uppmaningar om att ha sex så fritt som möjligt mitt ibland andra deltagare.

Efter ett samtal med en expert på manipulativa rörelser övergav han definitivt sina planer på att fortsätta ”utbildningen”. Han förstod då att han blivit grundligt lurad och kände sig kränkt. Han var besviken och hade känslor av skam och skuld – alla dessa känslor som de flesta avhoppare berättar för oss att de har. Han började studera litteratur om manipulation och läste bl.a. Steven Hassans bok i ämnet. Efter ”uppvaknandet” fick han en depression och mådde dåligt länge efteråt. Han säger också att ledarna själva samt assistenterna (som enbart får husrum) egentligen är offer de också. De spelas ut mot varandra på Mullingstorp.


Entusiastiska anhängare kritiserar FRI för hur vi beskrivit Mullingstorps verksamhet i denna berättelse

Vår kritiska inställning till Mullingstorp baserar sig självklart inte enbart på denna berättelse. Tyvärr har vi erfarenheter av andra deltagare, som där utsatts för betydligt allvarligare kränkningar och först efter lång tid kunnat återhämta sig.


Anette Nymans bok

Vi rekommenderar alla som har frågor om Mullingstorp att läsa Anette Nymans bok (Terapeuten). Hon har ju fem års erfarenhet som ”alternativ terapeut” på vad hon kallar ”Läketorpet”. Och i en intervju i Aftonbladet i januari 2010 säger hon bl a att hon under sitt arbete med boken dessutom har intervjuat och kommit i kontakt med ett sextiotal personer med erfarenhet från kursgårdar. Även om de flesta av dem har berättat för henne om bra kurser, så har ett tjugotal av dem vittnat om själsliga våldtäkter och rena övergrepp. Hon har också under sin egen tid på kursgården upplevt att människor mått bra av att förlösa stress och känslomässiga blockeringar genom s k frigörande andning och kroppspsykoterapi. Men hon har också upplevt att många fått förvärrade problem av att genomgå kurserna.

Boken presenteras av förlaget som en dokumentär berättelse baserad på Anette Nymans egna erfarenheter. På bokens baksida beskrivs hur det gick till när hon blir engagerad i ”Läketorpet”:

”Inom kort är hon upp över öronen indragen i en terapeutisk sekt, byggd på lögner, maktkamp och svarta pengar. Ju mer hon får veta, desto svårare blir det att lämna kursgården. Och ännu är ingen av terapeuterna redo att avslöja vad som egentligen pågår på Läketorpet”.

Mullingstorps koncept stämmer väl överens med Anette Nymans berättelse och FRI:s långa erfarenhet av manipulationens starka krafter.