Med Stalin som Gud (2011)
av Magnus Utvik

1981 lämnade Magnus Utvik KU (Kommunistisk Ungdom) för att bli medlem i SKF/ML (Sveriges Kommunistiska Förbund/Marxist-Leninisterna).

1982 bildade SKF/ML tillsammans med några andra smågrupper KPS (Kommunistiska Partiet i Sverige).

Boken handlar om hur författaren övertalades att som sjuttonåring gå med i en politisk sekt och om hans tre år i sekten.

KPS – kallas i boken hela tiden bara Partiet – hade som mest ett hundratal medlemmar. Sa sig vara det enda parti som hade det väpnade upproret på dagordningen, såg Albanien som det enda socialistiska landet och gav ut tidningen Kommunisten. Hade bokhandel bl a på Bondegatan i Stockholm. Från 1984 bevakat av SÄPO.
KPS upplöstes 1993.

(I slutet på boken finns en Parti- och organisationsförteckning och en ”Liten ism-ordlista”)


FRI:s recension

Det viktigaste kännetecknet för en manipulativ sekt beskriver Magnus Utvik själv:

”Jag var med i Partiet i tre år. Jag trodde att det skulle ta två veckor att lämna det bakom mig. Det tog 25 år. Därför är det först nu jag orkar skriva den här boken.”

Förutom detta har KPS även de flesta andra kännetecknen. Det räcker nästan att läsa Utviks Prolog för att förstå hur overkligt och förvånande hans tidigare vänners och medlöpares beteende ter sig då han möter dem senare i livet. Men engagemanget i en sekt fungerar just så – indoktrineringen ligger fastkletad någonstans i hjärnan och kan bara tvingas bort med en hyperstark vilja. Sektens indoktrinering är effektiv som ett drogberoende.

Även om redan prologen är beskrivande nog för att få en uppfattning om hur främmande livet i en sekt är i förhållande till ett liv i frihet är det paradoxalt nog näst intill omöjligt att recensera boken så att en potentiell läsare får en rättvisande bild av bokens innehåll och kvalitet. Därför att – inte förrän man har läst igenom ALLT har man en chans att till fullo inse hur en sekt ser ut inuti och hur den agerar, om ens då. Det går t ex inte att ta några meningar här och där som exempel på vansinnigheterna, eller låta några kapitel representera de overkliga, omöjliga, sjuka direktiven och handlingarna. För att få helhetsbilden måste man läsa HELA boken.
Och det är ett drygt arbete – Utvik är noggrann och mån om öppenhet och då får man inte utesluta några detaljer som leder till missförstånd.

Boken ger kunskap om hur en sekt fungerar – inifrån.
Den ger delvis också kunskap om hur idealistiska ungdomar med extrema idéer tänker (och vem har inte haft det i tonåren, när de vuxnas värld verkar tam, fel, förlegad, förbrukad, ointressant, meningslös, falsk etc, etc).

Att läsa den här boken är en mycket stark upplevelse – om man orkar igenom den – och det är den sannerligen värd. Vi rekommenderar den varmt.


Övriga kommentarer

Under de snart 30 år som FRI samlat erfarenheter från anhöriga och f d medlemmar i en mängd olika sekter – dels genom personliga samtal, dels genom sekternas eget material (som vi fått som gåva av avhoppare) har vi fått den förfärliga insikten i en sekts strategier och de spår som sekterna lämnar efter sig.

I en sekt är man inte en unik varelse, utan ett kugghjul, till 100 % slukad av sektens villkor dygnet runt. Att lämna en sådan tillvaro måste kännas som en blandning av befrielse och att hoppa utan fallskärm.

Det är beundransvärt att fatta beslutet, hoppa, ta konsekvenserna och sedan börja ett krävande arbete att hitta sin egen person, sin egen vilja. Man har inte heller ”bara” förlorat sig själv. Man förlorar sina ”vänner” i sekten, som inte längre får vara en vän. I bästa fall har man någon närstående att hålla i handen, men ofta är man plötsligt helt ensam och övergiven av världen.

De senaste åren har Jehovas Vittnens kärlekslösa och kriminella handlande gentemot medlemmar och avhoppare uppmärksammats av massmedia. Förhoppningsvis har detta lett till att åtminstone en del av världen utanför sekten börjat förstå hur livet ser ut i en sekt. Och det är viktigt att veta att Vittnenas beteende inte är unika utan delas av merparten av de manipulativa sekterna – beteendet är ju en förutsättning för manipulationen!

Vi gläder oss över Magnus Utviks styrka att – trots sin ungdom – bryta sig loss från KPS och skapa sig ett nytt, meningsfullt liv. Vi tackar honom också för att han åstadkommit en så värdefull bok, som vi hoppas skall bli läst av många som tvekar att ”hoppa”, och ge dem mod att släppa taget.