Dags att införa lag om otillbörlig påverkan anser fem personer, som undertecknat en artikel i NSD (Norrländska Socialdemokraten) den 13 oktober 2006. Ginger Bromfalk, Gunnar Fogelvik, Mats Karström, Heide Krönlein och Eva Stina Sandling kämpar för sitt samhälle Vuollerim i Norrland, där stiftelsen Verklighetens Center har infiltrerat bygden med tragiska konsekvenser.

Här är deras debattinlägg:

Utredningen ”I god tro – samhället och nyandligheten” 1998, ledde inte till någon ny lagstiftning. Sedan dess har flera allvarliga fall av manipulation uppdagats.
Hösten 2005 väckte folkpartiet och miljöpartiet frågan om straff för ”otillbörlig påverkan”. Folkpartiet motionerade även 2004 med förslag att regeringen bör inrätta ett kunskapscentrum för forskning om sekter. Men förra ordföranden i socialutskottet, Gunilla Wahlén (v) tycker att kunskapen i stället ska finnas på alla universitets- och socionomutbildningar och bollade frågan till Folkhälsoinstitutet. Vård- och omsorgsministern Ylva Johansson lade ansvaret på landstingen och ansvariga läkare inom psykiatrin.

Håller frågan på att förvandlas till ett nutida samhällsfenomen som ingen vill ”ta i”? Strävan efter ”hållbar utveckling” skriver många under på. Men hur ska den enskilda individen skyddas och garanteras hållbarhet när företag och rörelser saluför mentala produkter utan några som helst krav på varudeklaration eller kvalitetssäkring? Hantverkskunnande värderades högt en gång i tiden; manipulativ förmåga får aldrig bli en merit att lägga till CV:n i ett framtida samhälle. Oetisk verksamhet som bygger på systematisk påverkan måste diskuteras öppet; de negativa följderna av manipulation är alltför allvarliga för att inte uppmärksammas.

Vi uppmanar riks- , läns-, landstings- och kommunpolitiker: arbeta för genomförandet av lagförslaget otillbörlig påverkan – en straffbeläggning av otillbörlig kontroll av människor.