Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FECRIS  

Vad är FECRIS?

FECRIS står för Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme (Europeiska organisationen för forsknings- och informationscentra om sekter).

FECRIS är en paraplyorganisation för de europeiska organisationer som arbetar mot rörelser, som med hjälp av manipulation utnyttjar och kontrollerar människor, dvs manipulativa grupper av olika slag, även kallade sekter eller kulter. FECRIS bildades den 30 juni 1994 i Paris och är en ickekommersiell organisation som följer fransk lagstiftning och är politiskt, filosofiskt och religiöst neutral. En av FECRIS´ viktigaste principer är att sekter inte skall värderas efter sin tro utan efter sitt agerande.

1999 hade FECRIS medlemmar i 10 länder. Idag är mer än 30 länder representerade i FECRIS bl a Tyskland, Frankrike, England, Irland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Norge, Finland, Estland, Polen, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Serbien, Kroatien, Moldavien, Armenien, Kazakhstan, Litauen, Cypern, Israel och Malta. Även organisationer i Argentina, Australien, Sydafrika och USA har beviljats inträde trots att de är utomeuropeiska.

I april 2001 beviljades även FRI medlemskap i FECRIS. Avhopparföreningen SESAM hade då varit medlem i flera år. Anne Edelstam har varit Sveriges representant för såväl SESAM som för FRI och är nu ansvarig för frågor inom Norden.

FECRIS´ mål:

  • Samla europeiska organisationer som bekämpar sekter och totalitära rörelser som agerar i strid med de mänskliga rättigheterna.
  • Representera FECRIS´ medlemmar gentemot andra europeiska organisationer.
  • Larma offentliga myndigheter och internationella institutioner om straffbara aktiviteter i manipulativa rörelser.
  • Delta i skapandet av en europeisk lag som ska bekämpa sådana rörelsers samhällsfarliga och destruktiva handlingar.
  • Skapa ett internationellt informationsnät
  • Forska och studera den juridiska aspekten på sekteristiska avvikelser


FECRIS I EUROPARÅDET

Den 16 juli 2005 uppfylldes ett av FECRIS' viktigaste delmål - att få status som rådgivande organ och remissinstans till Europarådet.

Scientologer och t ex företrädare för Livets Ord-organisationer har gjort stora ansträngningar för att hindra FECRIS att få inflytande. FECRIS' medlemsorganisationer, dit bl a FRI hör, och deras grundare har anklagats för kidnappning, s k deprogramming, tvångsvård av sektoffer och för att ha drivit folk till självmord. Andra lobbyister av typ CESNUR med Massimo Introvigne och INFORM med Eileen Barker har tryckt på hotet mot religionsfriheten. Efter en noggrann utredning som gjorts i Europarådets parlament, konstaterades att anklagelserna mot FECRIS inte kunde beläggas på någon punkt.

FECRIS' ansökan godkändes av en enhällig parlamentarisk församling: "Ministerkommittén samtycker till den Rådgivande Församlingens rekommendation att bevilja FECRIS rådgivande status som deltagare i Europarådet." Dittills hade FECRIS deltagit som gäster vid de möten som samlar internationella NGO*-organisationer när Rådgivande Församlingen sammanträder. FECRIS har också ingått i expertgrupper och bidragit till Europaparlamentets årliga rapporter om tillståndet för de grundläggade rättigheterna inom EU. Att FECRIS med ihärdigt arbete under flera år nu gjort det möjligt att i ett större forum öppna politikers och beslutsfattares ögon för de ökande problemen med manipulation är glädjande.

I Tidningen Dagen har Liselotte Frisk, religionshistoriker vid Högskolan i Falun, som har egna intressen i New Age-företag, kritiserat beslutet. Det är beklagligt att kritiker mot FRI och FECRIS inte förstår att det vi angriper är manipulation, inte religion.

* Non-Governmental Organizations, dvs organisationer som inte är knutna till någon regering eller statsmakt, i Sverige kallade ideella organisationer


NYTT FRAMSTEG FÖR FECRIS (2009)

FECRIS publicerade nyligen en press-release med följande innehåll (i översättning från engelska):

ECOSOC (The United Nations Economic and Social Council) beslutade vid sitt sammanträde i juli 2009 att ge FECRIS status som särskild rådgivare på grund av stora insatser från sin vice ordförande Danièle Muller-Tullis.

Denna paraplyorganisation, som omfattar mer än femtio organisationer i 31 länder, huvudsakligen i Europa, men med medarbetare i andra världsdelar, är bekymrad över spridningen av nutida grupper med sekteristiska och totalitära tendenser. FECRIS är sedan 2005 även en INGO, dvs har status som rådgivande organ och remissinstans till Europarådet.”


FECRIS FÅR ÄNNU EN RÖST I EUROPA (2011)

European Union Agency for Fundamental Rights - FRA - bildades 2007 med uppdraget att vara en rådgivande institution inom EU. FRA skall bevaka att EU:s medborgare åtnjuter mänskliga rättigheter och ge EU råd om förbättringar. FRA skall också informera medborgarna om deras rättigheter.

2008 bildade FRA the Fundamental Rights Platform - FRP - ett nätverk för att skapa ett nära samarbete och informationsutbyte med organisationer som aktivt arbetar inom området mänskliga rättigheter.

Medlemmar i FRP får
- medverka i projekt från allra första början ända tills man funnit och genomfört en lösning i praktiken. Somliga fungerar även som utredare eller konsulter;
- komma med förslag till FRP:s Annual Work Programme, dvs föreslå ämnen som FRP ska ta upp. Detta inebär att kunna påverka ärenden på EU-nivå;
- först av alla tillgång till utfallet av FRA:s forskning och få uppdraget att sprida viktiga resultat.

En gång per år hålls Fundamental Rights Platform Meeting, där medlemmarna får ta del av olika förslag och får tillgång till ett forum för diskussion omkring gällande mänskliga rättigheter.

FECRIS godkändes som medlem i slutet av 2010 och kommer att delta i FRP från och med 2011.

Vi gratulerar och är glada över FRI:s medlemskap i FECRIS.

Läs mer om FECRIS under "Debatter och konferenser"


FRP:s möte i Wien 2012

Den 19-20 april 2012 höll FRP - Fundamental Rights Platform sitt femte årliga möte, denna gång i Wien. FECRIS representerades där av Friedrich Griess, som inbjöd till en workshop kring kränkning av barns rättigheter i isolerade religiösa rörelser. Som dokumentation använde Griess bl a uppgifter från Redd Barnas i Norge projekt GO-ON 1999. Ett 15-tal personer deltog, bland andra programledaren för FRA - the Fundamental Rights Agency, Mr. Massimo Toschi. Mer om mötet kan läsas på FRA:s egen hemsida.

Den som vill veta mer om FECRIS' konferenser kan också titta på deras hemsida: http://www.fecris.org. Den som har problem med manipulativa grupper kan skriva eller ringa till FRI.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer