De Hånfulla – Om scientologirörelsen
av Stefan Tunedal 

Stefan Tunedal är född 1959 och uppvuxen i Stockholm. Sedan 1999 bosatt i Skogås, är gift och far till två barn. Som konstnär har han nått viss internationell uppmärksamhet och har grundat konstnärsgruppen Mirca Art Group. Han har även uppmärksammats för sitt engagemang mot heders-relaterat våld genom att arrangera internationella utställningar till minne av svenskan Fadime Sahindal.

Stefan Tunedal var starkt engagerad inom scientologi-rörelsen på 80- och 90-talen och arbetade bl a 15 månader på Sjöorganisationen i Clearwater, Florida. I januari 2010 lämnade han och hustrun rörelsen. Detta är den första bok som skrivits av en svensk avhoppare från scientologirörelsen.


FRI:s Recension av boken

Som beskrivning av hur scientologirörelsen fungerar idag ger Tunedals bok värdefulla insikter om sektens skräckvälde. Boken hade emellertid blivit riktigt värdefull om han också tagit reda på fakta om grundaren, Lafayette Ronald Hubbard, hur scientologin var ett redskap för Hubbards maktutövande och hur rörelsen fungerat från begynnelsen. I stället inleder han med följande deklaration: ”Det finns ingen anledning för mig att kritisera scientologin …” och anser att rörelsen efter Hubbards frånträde på 80-talet omvandlades till något som han idag ”avskyr och inte längre kan vara en del av.”

Med all respekt för Tunedals mod att över huvud taget gå ut och kritisera scientologerna måste man därför beklaga att han låtit sig nöja med att låna från rörelsens egna beskrivningar av Hubbard, scientologin och rörelsen ”före Miscavige” i stället för att intressera sig för fakta.

För den som vill byta ut Tunedals beskrivning av scientologirörelsen före 1980-talet mot sanningar finns åtskillig litteratur. En guldgruva är t ex ”Religion Inc. The Church of Scientology” av Stewart Lamont, utgiven i London 1986. ”Den Totala Friheten – En Fälla” av Jon Atack, som var scientolog från 1974 till 1983, är också en ypperlig källa. Men det finns många fler källor, inte minst scientologernas eget material från t ex 60- och 70-talet.

Tunedal har inte fått kännedom om eller vill inte inse att allt han tycker illa om hos scientologirörelsen idag inte emanerar från Miscavige utan faktiskt överensstämmer med Hubbards idéer. Från FRI:s tillkomst 1984 har avhoppare försett oss med mängder av scientologernas eget material – böcker, kursmaterial, Hubbards ”Policy letters”, ”Executive Directives”,”HCO Bulletiner”, ”Guardian Orders” etc, etc, som de samlat på sig under många verksamma år i scientologirörelsen. Hubbard hade ju sedan barnsben mani på att skriva på allt och om allt, och det märks på den enorma produktionen han åstadkom under 30 år med början från 50-talet.

Men Tunedal vill göra gällande att filosofin, regler och rutiner var något helt annat före Miscavige, ja att allt har spårat ur under Miscaviges destruktiva ledning. På sid 75-76 skriver han t ex att svensk press under 70- och 80-talet fungerade som spåkärring när man skrev att kyrkan sysslade med bedrägeri. Men inte förrän nu lever scientologirörelsen upp till det som media påstod förekom då, anser han. ”På 70-talet och början av 80-talet fanns inget bedrägeri att tala om.” Detta är ett önsketänkande. Den presentation av personen Ron Hubbard som scientologirörelsen resp han själv gjort ända från dianetikens tillkomst är t ex ett enda stort bedrägeri, exempelvis hur rörelsen beskriver hans bakgrund, utbildning, ”forskning”, resor etc.

Här är några exempel på hur det såg ut i verkligheten:

Om Hubbards uppväxt:

I 17-årsåldern tillbringade Hubbard ca ett år på ön Guam (mellan Filippinerna och Hawaii), där fadern, Harry Ross Hubbard, var stationerad en tid. Ron hade intresse och talang att uttrycka sig i skrift och föredrog att utveckla sin livliga fantasi på papperet framför studier. Han lämnade skolan i Helena i USA och hans mor stod för undervisningen på Guam. Därifrån gjorde han några korta semesterresor tillsammans med föräldrarna till Japan och den asiatiska kusten – som han senare beskrev som omfattande ”forskningsresor”.

Med möda lyckades Rons far 1930 få in honom på George Washington-universitetet för studier till civilingenjör. Efter ett och ett halvt år måste Ron lämna skolan utan examen på grund av för dåliga betyg. (1) Detta försök till seriös utbildning har gett scientologerna anledning att presentera Hubbard som ”känd kärnfysiker”.

1930-1950

Hubbard började skriva äventyrsböcker på 1930-talet och 1938 blev det science fiction. (2)

1947 när Hubbard var 36 år, skrev han följande brev:

Läs brevet här

Lögnerna fortsätter

Hubbards påståenden om sina bedrifter under andra världskriget har inte kunnat verifieras någonstans. Han har ju berättat om sina insatser som officer, hur han skadades, blev blind och lam och hur han botade sig själv på två år. De amerikanska militärmyndigheterna har dock inte kunnat bekräfta att de över huvud taget haft en officer med det namnet, ännu mindre att han skulle blivit hemsänd som sårad. (3)

1950 kom ”Dianetik – den moderna vetenskapen om mental hälsa”. Hubbard försökte först få medicinska och psykiatriska facktidskrifter intresserade av sin nya lära om människosinnet (3), men ingen var intresserad – därav förmodligen Hubbards bittra och ständiga angrepp mot psykiatrin och psykologin. I stället marknadsförs boken skickligt av Hubbards science fiction-förläggare. Både i dianetiken och scientologin finns en nypa Freud (4) och Aleister Crowley (5). Crowley, som kallats världens syndigaste man och störste ockultist, vansinnig och pervers, sysslade med sexmagi och hyllade användandet av alla slags droger.

Ingenstans i scientologernas glamorösa och överväldigande beskrivning av sin ledare finns nämnt att han varit elev hos Crowley. 1946 är Hubbard medlem och aktiv i Crowleys rörelse, the Ordo Templi Orientis, som sysslade med svart magi. 1952 nämner han Crowley i ett av sina föredrag som sin mycket gode vän. (6) Spåren från tiden med Crowley syns tydligt i OT-kurserna.

1951 – I en dom från ”The superior court of the state of California, in and for the county of Los Angeles”, daterad 23 april 1951 döms Hubbard för bigami. Hubbard ingick äktenskap tre gånger: Med Sara Northrup 10 augusti 1946, medan han fortfarande var gift med Margaret Louise Grubb, som han skilde sig från först 24 december 1947. Hans tredje hustru var Mary Sue Hubbard.

1954 lanserade Hubbard scientologin. Scientologin som begrepp var dock ingen uppfinning av Hubbard. Redan 1910 gav Alan Upwood ut boken ”The New Word” i New York, som behandlade scientologi, och 1934 skrev A Nordenholz boken ”Scientologie – System des Wissens und der Wissenschaft”, i vilken man återfinner bl a de ”axiom” som är karakteristiska för Hubbards lära.

1960-talet och 70-talet – en tid av mycket kriminalitet

Huvudkvarteret låg då i England, i Saint Hill, Sussex. 1968 kastades scientologerna ut ur England (7), men förbudet upphävdes 1980.

1967 bildade Hubbard Sea Org – en uniformerad specialstyrka på skeppet Apollo, varifrån han styrde rörelsen med hjälp av ”officerare”.

1969 började Hubbards tredje hustru, Mary Sue Hubbard, skissa på planeringen av inbrottet i USA:s regering, som hon 1979 tillsammans med 8 andra högt uppsatta scientologer dömdes till 4-5 års fängelse för. 1977 lade FBI-agenter beslag på nästan 50.000 handlingar från scientologikyrkorna i Los Angeles och Washington, som innehöll instruktioner om hur man förfalskar ID-kort, tillvekar falska papper, sprider falska rykten om personer, använder utpressning, gör inbrott, övar sig att ljuga utan att ändra en min etc (8).

1970-75 sökte Hubbard förgäves efter en hamn för Apollo och Sea Org, bl a på Korfu, i Marocko, Portugal, Venezuela och Västindien, men lyckades inte få tillstånd någonstans. Hubbard jagades från hamn till hamn och ibland måste han flyga till USA och gömma sig. Till sist löste han problemet genom att bilda ett bulvanföretag, som köpte nästan en hel stad, Clearwater i Tampa, och lyckades på så sätt föra myndigheter och invånarna i staden bakom ljuset. Här startas 1975-76 Flag.

1979 skapas Watchdog Committe för att förhindra att Hubbard själv skulle bli inblandad i GO:s (Guardian´s Office*) affärer och de domar som hotade GO (9).

1981 jagades Hubbard på nytt (han var åtalad i Tampa och anklagad på 35 punkter i olika mål). Han gömde sig på okänd ort och bildade en ny organisation, ”All Clear Unit”. Uppkomsten av nya organisationer och förändringar i ledning och huvudorgan har ofta styrts av Hubbards olika manövrer för att parera följderna av scientologernas illegala förehavanden.

*Guardian´s Office var till för att främja scientologin, angripa kritiker och hålla medlemmarna i schack. GO agerade som en underrättelsetjänst och nästlade sig in på tidningar, psykiatriska kliniker och till och med i regeringsorgan. GO fungerade också som en intern poliskår och för att tysta avhoppare.

———————————

Det förefaller osannolikt att Tunedal inte känner till att t ex angiveri (knowledge reports), förföljelser och trakasserier av kritiker, ruttningsformulären, separationssystemet, påståendet att reningsgenomgången skyddar mot radioaktiv strålning, hur man fixar samtycke med ”dundrande åska” är företeelser som fanns i rörelsen och praktiserades långt innan Miscavige kom till makten. I så fall är det en mycket stark indikation på scientologernas manipulationsteknik.

Noter
1) Jan Grönborg: Scientology, Århus 1982, sid 10
2) James Webb: The Occult establishment, La Salle 1976, sid 504
3) Jan Grönborg: Scientology, Århus 1982, sid 11
4) Stewart Lamont: Religion Inc. The Church of Scientology,     London 1986, sid 133
5) ibid, sid 20-21
6) ibid, sid 21
7) Russel Miller: Bare-Faced Messiah, The True story of L. Ron     Hubbard, London 1987, sid 289
8) Stewart Lamont: Religion Inc. The Church of Scientology,     London 1986, sid 85
9) ibid, sid 91