SE UPP MED Överdrivet vänliga människor. Det finns få uppriktiga vänskapsförhållanden, som skapats under ett kort ögonblick. Du kan få höra att du har nominerats till veckans trevligaste person, din klädsel eller till exempel din hund uppmärksammas orimligt positivt. Vissa rörelser går så långt att de använder klart sexuella utspel i värvningssyfte. En annan typ…

RÅD TILL DEN SOM HAR EN NÄRSTÅENDE I EN   MANIPULATIV RÖRELSE, GRUPP ELLER SEKT Detta är viktigt: VAR RÄDD OM DIN RELATION till den anhörige. Håll regelbunden kontakt, via telefon, brev eller på annat sätt, även om resultatet förefaller klent eller obefintligt. Var beredd på, att kontakt motarbetas av rörelsen. Var beredd på perioder, där…

Yttrandefriheten bortmanipulerad i destruktiva rörelser Yttrandefriheten är en av de viktigaste rättigheter mänskligheten har. Men i diktaturer och inom andra totalitära områden är den beskuren eller obefintlig. Så även i manipulativa och destruktiva rörelser.

Inlärd självkontroll I sekter*) manipuleras människor till att kontrollera sig själva. Gör en jämförelse mellan destruktiva sekter och andra auktoritära hierarkier. Militärer t ex lyder sina överordnade därför att olydnad medför bestraffning av något slag. Lydnaden varar så länge befälet står bredvid och skriker i örat, men när befälen försvinner utom synhåll slappnar man av….

Hjälpkällan, http://hjalpkallan.se/, erbjuder hjälp till människor som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund – det vi vanligtvis kallar för en sekt.

”Bocken som trädgårdsmästare” Massimo Introvigne har invalts i OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe). Massimo Introvigne, grundare av CESNUR, medlem i extremhögerorganisationen Alleanza Cattolica och ordförande i det ockulta sällskapet International Transsylvanian Society of Dracula, är nu invald i OSCE. (Fler detaljer om Introvigne i Erik Rodenborgs utmärkta presentation nedan.)

En uppsjö av kurser och terapier av allsköns blandning och innehåll, som oftast leds av charlataner som hittat en bekväm och lönande födkrok, förekommer numera på marknaden. Utövarna annonserar (i stor utsträckning på nätet) t ex om ”utbildning” och ”terapi” bland seriösa utbud från universitet, högskolor och legitimerade terapeuter.

VARNING Se upp för all falsk, felaktig och/eller vilseledande information som förekommer – inte minst om FRI – på många ställen på internet. Det är inte mycket att göra åt den; man kan bara gardera sig genom att alltid undersöka hos flera källor om det som står är sant.