SE UPP MED
  • Överdrivet vänliga människor. Det finns få uppriktiga vänskapsförhållanden, som skapats under ett kort ögonblick. Du kan få höra att du har nominerats till veckans trevligaste person, din klädsel eller till exempel din hund uppmärksammas orimligt positivt. Vissa rörelser går så långt att de använder klart sexuella utspel i värvningssyfte.

  • En annan typ av utspel syftar till att mobilisera människors dåliga samvete eller deras skuldkänslor. – Estoniakatastrofen, HIVproblemet, hungerkatastrofer, miljökatastrofer, arbetslösheten, kriminaliteten etc. Vanligtvis finns det mycket liten koppling till den aktivitet, som värvningen syftar till.

Read more

RÅD TILL DEN SOM HAR EN NÄRSTÅENDE I EN   MANIPULATIV RÖRELSE, GRUPP ELLER SEKT

Detta är viktigt:

VAR RÄDD OM DIN RELATION till den anhörige. Håll regelbunden kontakt, via telefon, brev eller på annat sätt, även om resultatet förefaller klent eller obefintligt. Var beredd på, att kontakt motarbetas av rörelsen. Var beredd på perioder, där kommunikationen är helt enkelriktad – måhända har Du sagt eller gjort något olämpligt – något som gett anledning till irritation eller åtminstone eftertanke inom rörelsen, det är lätt gjort. Förhandla: ”Jag går gärna med Dig i kyrkan (eller vad det är). Vill Du ge mig motsvarande tid på mina villkor vid ett annat tillfälle?” Vidmakthåll även intresse för rörelsen. Delta ev i gruppens aktiviteter, men var försiktig – åk inte på längre seminarier eller dylikt. Read more

Yttrandefriheten bortmanipulerad i destruktiva rörelser

Yttrandefriheten är en av de viktigaste rättigheter mänskligheten har. Men i diktaturer och inom andra totalitära områden är den beskuren eller obefintlig. Så även i manipulativa och destruktiva rörelser. Read more

Inlärd självkontroll

I sekter*) manipuleras människor till att kontrollera sig själva. Gör en jämförelse mellan destruktiva sekter och andra auktoritära hierarkier. Militärer t ex lyder sina överordnade därför att olydnad medför bestraffning av något slag. Lydnaden varar så länge befälet står bredvid och skriker i örat, men när befälen försvinner utom synhåll slappnar man av. I en sekt däremot lyder medlemmarna därför att ledaren har manipulerat dem att ta till sig dennes världssyn. Denna ”omvändelse” får dem att tro, att olydnad kan innebära ett hot mot sekten eller dess höga mål och kan få oerhörda konsekvenser, i extrema fall evig fördömelse, jordens undergång eller dylikt. Den sortens lydnad är total. Den upphör aldrig.

Read more

Hjälpkällan, http://hjalpkallan.se/, erbjuder hjälp till människor som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund – det vi vanligtvis kallar för en sekt.
Read more

”Bocken som trädgårdsmästare”

Massimo Introvigne har invalts i OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe).

Massimo Introvigne, grundare av CESNUR, medlem i extremhögerorganisationen Alleanza Cattolica och ordförande i det ockulta sällskapet International Transsylvanian Society of Dracula, är nu invald i OSCE. (Fler detaljer om Introvigne i Erik Rodenborgs utmärkta presentation nedan.)

Read more

En uppsjö av kurser och terapier av allsköns blandning och innehåll, som oftast leds av charlataner som hittat en bekväm och lönande födkrok, förekommer numera på marknaden. Utövarna annonserar (i stor utsträckning på nätet) t ex om ”utbildning” och ”terapi” bland seriösa utbud från universitet, högskolor och legitimerade terapeuter. Read more

VARNING

Se upp för all falsk, felaktig och/eller vilseledande information som förekommer – inte minst om FRI – på många ställen på internet. Det är inte mycket att göra åt den; man kan bara gardera sig genom att alltid undersöka hos flera källor om det som står är sant.
Read more