AVHOPPAREN – mina 20 år i scientologin
Av Robert Dam

Robert Dam hade just tagit studenten, lever på socialbidrag, är lite blyg och drömmer om att bli en stor musiker när en ung kvinna på gatan frågar honom om han vill göra ett personlighetstest.

Det är hans första kontakt med L. Ron Hubbards lära, scientologin, och den kommer att bli hans liv. I 20 år klättrar han på Bron, scientologirörelsens utvecklingsstege, och varje steg kostar honom stora pengar – pengar som han oftast inte har. Att bli först clear och sedan OT är värt vilka uppoffringar som helst.

Så hamnar han plötsligt i onåd och får se helt nya sidor av scientologin. Vad är det egentligen som L. Ron Hubbard predikar om? Och vart har han tagit vägen?
FRI:s recension

Att kunna leva i en hotfull och isolerad värld under så många år och sedan med förståndet i behåll ge en så detaljerad och innehållsrik bild av livet innanför murarna är en makalös prestation. Jag hoppas författaren är medveten om vilken tillgång han bjuder många sargade människor på. Min beundran är utan inskränkningar.

Redan när man läser bokens förord får man klart för sig att denna bok är någonting stort. Reaktionerna från världens alla hörn påminner mest om vad som brukar följa då något omvälvande inom t ex en nation har inträffat – flera tusen besökare på författarens hemsida på några veckor, hundratals brev från hela världen osv.

Kapitel för kapitel får vi följa hur en ung dansk med stark vilja, ambitioner och aptit på livet bit för bit manipuleras att förändra sitt mål att bli yrkesmusiker till ett nytt mål – att bli OT, Opererande Thetan. Vägen dit är lång, men det bekymrar honom inte – han är stark och målmedveten och han siktar snart på att bli en framgångsrik affärsman. Han är snabbt en driven scientolog och tolkar varje varningstecken som ett hinder att nå sitt nya mål, så han använder flitigt scientologernas idéer om konspiration och fiender. Att hans vilja skulle vara manipulerad faller honom aldrig in, tvärtom lär han sig snart själv att manipulera både sig själv och andra.

Författaren låter oss följa scientologen Dams framgångar såväl som tillkortakommanden precis som de upplevs av honom själv. Simultant noterar han med sina scientologiögon allt som sker i hans omgivning – auditeringen, kurserna, marknadsföringen, E-metern, de illvilliga anklagelserna mot Hubbard och dianetiken. Och han suger i sig de nya kunskaperna om prenatala engram, utomkroppsliga upplevelser, de olika OT-nivåerna, Sjöorganisationen, OSA, etikavdelningen, säkerhetskontrollerna, ”däcket” och protestmarscherna. Och han lärde sig innebörden i upstat och downstat.

Att klättra på scientologernas karriärstege kostar en förmögenhet. Därför hade han i början – senare också hans hustru – liksom många andra scientologer t ex ett städjobb. ”Studierna” pågick vanligen varje dag 9.00-18.00, därefter väntade städjobbet till midnatt. För att få råd med OT-nivåerna tar han lån och börjar jobba på sin svågers tryckeri, som är bättre betalt.

Parallellt med sin egen utveckling berättar Dam – i vartannat kapitel – dianetikens och scientologins historia från 1950 till 2005, då han blev förklarad SP och utkastad.

Robert Dam gör en bra sammanfattning av fenomenet med manipulativa rörelsers framgångar : ”Det är helt enkelt riktigt, riktigt svårt att inte bli entusiastisk och ansluta sig till något som faktiskt har förbättrat ens liv. Man fylls av hopp och förväntan och sänker garden, lägger förbehållen åt sidan och lyssnar öppet och okritiskt på allt annat som ingår i det nya undret och är så säker så man godtar allt som sanning och allt som lovas som rätt och genomförbart.”

Men efter 12 år börjar trots allt tvivlen. Dam börjar irritera sig över en del beteenden inom rörelsen. Förhören (”säkerhetskontroller”) blir allt fler och resulterar i att Dam förlorar sin status, hans företag går i konkurs, han får en depression och slutar vara aktiv scientolog. Men han överger inte sin tro på scientologin. Depressionen blir djup. Inte förrän en ny dotter föds 2001 börjar depressionen ge vika.
Avslöjanden och nya bekantskaper:

2003 får han ett brev från sin svåger, Claus Heimann, som gör att han börjar forska kring egendomligheter inom rörelsen. Länkar på nätet leder honom till en hemsida om CST, Church of Spiritual Technologies, en stiftelse som ingen scientolog i Rams umgängeskrets känner till. Stiftelsen äger alla scientologikyrkans copyrights och inkasserar royalties via RTC (Religious Technology Center Inc, dvs scientologirörelsens högsta instans). Grundare av CST är en f d skattekommissionär vid IRS, det amerikanska skatteverket, som inte är scientolog. I gengäld förser RTC IRS med alla uppgifter man behöver för att ha koll på att alla scientologikyrkans medlemmar betalar sina skatter, alltså en ren byteshandel.

1993, då Robert hade blivit OTV (samma nivå som Travolta och Tom Cruise!), hade han och hans hustru Tina deltagit i ett stort IAS-möte (International Association of Scientologists) med bankett på St Hill Manor i England. Där hade David Miscavige, RTC:s ledare, under stort jubel tillkännagett vad han kallade ”scientologirörelsens dittills största bedrift” – Miscavige och Marty Rathbun hade 1984 kommit på god fot med IRS och drivit igenom full skattebefrielse i hela USA för alla scientologiorganisationer. Detta hade resulterat i bildandet av IAS, som var en juridisk konstruktion som inte tillät insyn från någon myndighet. Dam konstaterade nu att arkitekten bakom IAS och CST, Jakob S Arrevad, är densamma. Detta var alltså den stora bedrift Miscavige berättat om på mötet 1993.

Efter att ha upptäckt hur mycket information som fanns på nätet om verkligheten bakom scientologikyrkan förstod Dam nu varför medlemmarna var förbjudna att läsa om scientologi på nätet. Här fanns mängder av information från personer som varit scientologer i många år varav en del stått Hubbard mycket nära redan på 50- och 60-talen. Några exempel:
– Sanningen om scientologins ursprung – Nordenholz’    bok   ”Scientologie”, System des Wissens und der    Wissenschaft, som utgavs 1937.
– Hur det går till att få Dianetik-boken på    bestsellerlistan m fl bluff-ageranden
– Sanningen om Hubbards köp av fartyget Freewinds
Hubbards död (obduktionsrapporten finns på nätet)
– Oklarheter kring mord och självmord


Bekantskapen med ”Squirrels”

Bit för bit fick Dam genom nya kontakter mer och mer kunskap. Tina beslutar sig för att lämna scientologikyrkan tillsammans med Robert. Robert får tillbaka hoppet om att fortsätta på nästa OT-nivå med hjälp av en annan scientologiorganisation. Han söker kontakt med Free Zone med Ron´s org (grundare Captain Bill) som har 40-50 avdelningar i Europa med flera tusen medlemmar. 2003 fortsätter Dam sina OT-studier, nu hos Ron´s org i Frankfurt.

Jobbade sedan på en rapport, liksom Claus, som skulle skickas till många scientologer och ut på nätet i januari 2004. I retur fick han många nya upplysningar om fysiskt våld, hot, utpressning, inspärrning och våldtäkt! Flera sanningar kom fram från dem som varit med från starten: Verbala övergrepp, förnedrande behandlingar, hot och straff ingick i ledarstilen från början av 1970-talet, långt före Miscavige.

Efter att lojalt ha tjänat scientologerna i 21 år och 4 månader och skänkt dem 1,2 miljoner kronor i donationer och avgifter fick Dam 20 juli 2005 ett skriftligt besked att han förklarats som Suppressive Person, dvs psykopat enligt scientologernas definition. Robert och Tina brann fortfarande för scientologin och Robert började studera originalversionen av OTVII medan Tina började med Excalibur, båda hos Ron´s Org.


Slutet

Men snart kände Robert att han måste fortsätta gräva efter sanningar – om Hubbard, som inte ”hade lämnat sin kropp för att viga sig åt forskning om de högre OT-nivåerna” utan dött sjuk och i misär och om Captain Bill, som inte heller hade uppträtt som en OT utan dött i cancer. Robert hittar David Mayo, som hade varit Hubbards auditör. Mayo hade aldrig fått några OT-förmågor, inte heller Hubbard. Alla Robert frågat sa samma saker som han själv känt. Tänk om …Robert börjar tro att Hubbard i själva verket var en vältalig bedragare.

Robert Dam är clear, men lever inte upp till vad det innebär och har aldrig träffat någon som gör det, Dam har heller inga OT-förmågor och har aldrig träffat någon som har det. När Miscavige tog över var han säkert klar över den saken, men låtsades som systemet fungerade och körde vidare i Hubbards spår.

Dam anser att han utvecklades mycket som människa första året i scientologin men erkänner att han sen stannade i utvecklingen för han hade fullt upp med att låtsas vara en övermänniska, så hans utveckling gick i stå. Han godkändes som clear och OT, men blev ingetdera. Bron till fullständig frihet tog i stället gradvis ifrån människorna deras frihet och självständiga tänkande och gjorde dem till likriktade fanatiker som inbillade sig att de stod över andra människor.

Först nu efter mer än 20 års strävan kände sig Robert Dam äntligen F R I, fri från manipulation, förföljelse och slaveri, fri från scientologi. Nu bestämde han själv över sina tankar, handlingar och sitt liv!

Harriet Svenhard