Jesse Prince lämnade scientologirörelsen i USA 1992 efter att ha studerat scientologi och arbetat för rörelsen i 16 år. Under den tiden uppnådde han en av de högsta ledande befattningarna inom scientologirörelsen. Prince tjänstgjorde närmast under chefen för en av scientologirörelsens huvudorganisationer, det mäktiga Religious Technology Center (RTC) och var med i dess styrelse.

Efter sitt avhopp har Prince arbetat med att försöka ordna upp sitt liv, men han gick inte ut offentligt med sina erfarenheter i scientologirörelsen förrän långt senare.

Prince’s tystnad berodde på hans ingående kunskaper om kriminella handlingar som genomsyrar rörelsen, hans skuld för att ha deltagit i scientologirörelsens olagliga handlingar samt hans rädsla att rörelsen skulle hämnas. Han har också mycket riktigt fått dödshot efter att ha gått ut offentligt med bara några få detaljer om sina erfarenheter.

Den 14 augusti 1998 lämnade Jesse Prince in en edlig skriftlig försäkran till domstolen i Denver i samband med rättegången mellan FACTNet (Fight Against Coercive Tactics Network) och scientologirörelsen. Denna försäkran påvisar att ett omfattande system av kriminalitet genomsyrar rörelsen och styrs från det högsta ledarskapet.
Ett fåtal utdrag:

”Det vilar ett stort ansvar på denna och alla andra domstolar liksom på myndigheter att inse vidden av det bedrägeri, de knep, lögner, manipulation och ren kriminalitet som rörelsen kommer att använda för att dölja sanningen om sina kriminella handlingar… Jag vet eftersom jag varit med om det i flera år. Jag fick order att bryta mot lagen. Jag gav andra order att bryta mot lagen. Jag fick andra att bryta mot lagen och hjälpte sedan till att dölja dessa brott på samma sätt som de gör nu… I själva verket är denna taktik en av de mest tvingande som scientologirörelsen använder: Att dra in medlemmar i kriminalitet, vilket sedan hindrar dem att berätta om det.”
”Jag måste förklara varför jag (och andra) tolererade sådan behandling under så lång tid. Förmågan att tolerera sådana smädelser och behandlingar är ett av de grundläggande kraven för att avancera inom organisationen. När jag ser tillbaka kan jag inte fatta att jag kunde tolerera denna nedsättande behandling och faktiskt intalade mig själv att det var för mitt eget bästa och även för andras.”

”Jag har också medverkat i att ändra i och förstöra dokument för att skydda organisationen.”

”…scientologirörelsen hade beordrats av en domstol att lämna ut dokument om Lawrence Wollersheim, f d medlem i rörelsen, som hade lämnat in en stämning mot scientologirörelsen. Domstolen hade begärt ut Wollersheims hela ”preclear”-akt. Den var på många tusen sidor, ca 2 hyllmeter.(En pc-akt är en av flera journaler som förs om medlemmar). Till att börja med beslutades att W:s akt skulle redigeras och gallras på alla bevis som kunde hjälpa W:s sak i rättegången. Slutligen lämnades ca 50 sidor ut till domstolen… Senare fick jag veta att domstolen begärt ut hela akten. Ställd inför att behöva lämna ut allt gav David Miscavige (scientologirörelsens högste chef) order om att förstöra alla papper i en dokumentförstörare.”

Det mest sensationella avslöjandet är emellertid detta:

”På samma möte i början av 1983 beordrade David Miscavige Patricia Brice, som då var L Ron Hubbards privatsekreterare och anställd vid ASI (Author Services Inc.) att påbörja proceduren med massregistrering av copyright av hela Hubbards produktion. Denna order gavs trots att Miscavige redan var väl medveten om att mycket av materialet redan var offentlig handling (dvs ej skyddat av upphovsrätt Övers.anm.). Av personlig erfarenhet vet jag således att scientologerna i mitten av 1983 påbörjade ett massivt program med att registrera Hubbards material hos United States Copyright Office.”

Läs mer om Jesse Prince på FACTNet :s hemsida. FACTNet startades i juni 1993 av bl a Lawrence Wollersheim.