TEMADAGEN 2003 Temadag om barn Den 11 november 2003 bjöd FRI tillsammans med Löfgrens Analys AB in till en temadag i Stockholm om barn i en isolerad värld. Temat var Manipulation som maktmedel – om barns situation i manipulativa grupper. Ett 80-tal personer deltog, bla från vården, socialtjänsten, skolan, myndigheter och intresseföreningar inriktade på barns…