Den 7 december 2002 avslutades en långdragen rättegång då scientologirörelsen i Danmark dömdes för kränkning av två TV-producenter. I januari 2003 fick scientologerna en ny stämning på halsen. Allt började i juni 1999 då dansk TV sände en rad kritiska program om scientologirörelsen, bl a om deras s k “andliga vägledning“ av barn. Efter programmet…

Jesse Prince lämnade scientologirörelsen i USA 1992 efter att ha studerat scientologi och arbetat för rörelsen i 16 år. Under den tiden uppnådde han en av de högsta ledande befattningarna inom scientologirörelsen. Prince tjänstgjorde närmast under chefen för en av scientologirörelsens huvudorganisationer, det mäktiga Religious Technology Center (RTC) och var med i dess styrelse. Efter…